Tuesday, September 25, 2012

24 September 2012: PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT


PERTANYAAN    :        LISAN
DARIPADA         :        YB TUAN HAJI MOHD NOR BIN OTHMAN [ HULU TERENGGANU ]
TARIKH              :        24 SEPTEMBER 2012 No comments:

Post a Comment