Thursday, July 20, 2017

Whats Next For UK & Malaysia Forum

20 JULAI - Bersama Duta United Kingdom ke Malaysia, H.E. Vicki Treadell dalam program hubungan Perdagangan & Antarabangsa bertajuk "What's Next For The UK & Malaysia" di Matrade KL dan hadir rumah terbuka Matrade bersama Pengerusi, YB Datuk Noraini Ahmad & rumah terbuka 3 bhg di MITI tengahari ini

No comments:

Post a Comment