Friday, November 17, 2017

Lawatan Industri Syarikat Foresight Industries Sdn Bhd

17 November - Saya melakukan rutin lawatan industri hari ini di Sykt Foresight Industries Sdn Bhd Kuala Selangor. Sykt Bumiputera berasaskan medical & surgical.


No comments:

Post a Comment